Kjøp Imovane 7,5 mg  i Norge

Buy-Imovane-online-600x600.jpg

100 stk pris 750kr


200 stk  pris 1300kr


500 stk  pris 4000kr

Kjøp Zopiclone i Norge

Zopiklon er et hypnotikum av typen cyklopyrroloner som brukes til å behandle kortvarige eller forbigående søvnproblemer (maks 2–4 uker). Zopiklon virker på samme måte som benzodiazepinene ved å binde seg til reseptorer i GABA-komplekset i sentralnervesystemet, og kalles derfor et benzodiazepinlignende preparat.

Forskjellen mellom benzodiazepiner og zopiklon er at zopiklon har en høyere selektivitet for BZP1-reseptorene. Binding til BZP1-reseptorene gir den hypnotiske effekten, mens binding til BZP2 gir den antikonvulsive, muskelavslappende og angstdempende effekten. Selektiviteten overfor BZP1-reseptorer gjør at zopiklon kun brukes som hypnotikum.[trenger referanse]

Kjøp Imovane 7,5 mg online i Norge

Den dempende effekten av zopiklon på sentralnervesystemet kan forsterkes av benzodiazepiner, barbiturater, enkelte typer analgetikaneuroleptika, sederende anthistamineranestetika og av alkohol. Zopiklon metaboliseres av cytokrom P450-systemet (CYP 3A4 og CYP 2C8) og kan derfor interagere med stoffer som enten induserer eller hemmer enzymet.

Erytromycin hemmer enzymet og gir økt konsentrasjon av zopiklon (80%). Rifampicin induserer enzymet og gir nedsatt konsentrasjon av zopiklon (80-90%). Grapefruktjuice hemmer CYP 3A4 og gir trolig derfor en økt konsentrasjon av zopiklon.

Kjøp Zopiclone uten resept i Norge

På grunn av den korte halveringstiden til de benzodiazepinlignende legemidlene (zopiklon, zolpidem) foretrekkes de fremfor tradisjonelle benzodiazepiner på grunn av hensyn til «hangover» og akkumulasjon. Zopiklon er i dag det legemiddelet som helt klart er foreskrevet mest mot søvnplager. Zopiklon kan for enkelte brukere gi panikkangst og epilepsi-lignende anfall. Etter omregistreringen av flunitrazepam fra B-preparat til A-preparat, og etter at produsenten Roche trakk Rohypnol (flunitrazepam) fra markedet, økte omsetningen av zopiklon betraktelig.

 

Kjøpe nu

köpa imovane i sverige

imovane 7 5 mg pris

köp imovane

køb imovane i danmark

imovane 7 5

imovane 7 5 mg apoteket

imovane 7 5 mg

imovane 5 mg

zopiklon 7 5

imovane abstinenssymptom

imovane pris

imovane danmark