Kjøpe Sobril 25mg i Norge

kob sobril 25mg i Danmark.jpeg

100 stk pris 1300kr


200 stk pris 2400kr


500 stk pris 4500kr

Kjøp Oxazepam i Norge

[1]Oksazepam (oxazepam) er et mindre potent benzodiazepin som i Norge markedsføres som Sobril. Godkjente bruksområder er nevroser og psykosomatiske lidelser preget av angst, uro og spenning i tillegg til søvnvansker og kombinasjonsbehandling med tricykliske antidepressiva ved engstelige/agiterte depresjoner. Sobril tabletter finnes i 10 mg , 15 mg og 25 mg.

Hvordan kjøpe Sobril uten resept

Oksazepam er en aktiv metabolitt av flere benzodiazepiner, blant annet diazepam som er registrert i Norge og temazepamklordiazepoksidklorazepat og temazepam. Hos pasienter med redusert leverfunksjon er oksazepam å foretrekke av benzodiazepinene fordi det ikke gjennomgår metabolisme via CYP 450-systemet, men bare glukuronideres før det skilles ut i urin. Dette bidrar til en relativt kort halveringstid.

Hvordan kjøpe Sobril online i Norge

Som alle legemidler kan (OxazepamSobril forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Eldre pasienter er mer utsatt for bivirkninger.

Svært vanlige bivirkninger

  • Døsighet (Denne avtar normalt sett etter noen dagers behandling)

  • Tretthet

  • Utmattelse

Vanlige bivirkninger

Mindre vanlige bivirkniger

Sjeldne bivirkninger