top of page

Kjøpe Xanax 2mg Xanor  i Norge

Buy-Xanax-2mg-bar-Online.jpg

100 stk pris 1118kr


200 stk  pris 2010kr


500 stk  pris 4700kr

For å bestille dette produktet, send en e-post til

pluggenapoteck@gmail.com

Kjøp Xanax Alprazolam i Norge

Alprazolam er et virkestoff innenfor legemiddelgruppen benzodiazepiner. I Norge markedsføres preparatet som Xanor, mens det i en del andre land er kjent som Xanax. Alprazolam virker dempende på sentralnervesystemet. Det benyttes ved behandling av panikksyndrom, når annen behandling ikke har ført frem eller av spesielle grunner anses som uegnet.

Hvordan kjøpe Xanax Alprazolam i Norge

Virkningsmekanismen for alprazolam tilsvarer andre benzodiazepiner. Medikamentet absorberes effektivt. Effekten av stoffet vil som regel inntre etter ca. 20 minutter. og gir maksimal konsentrasjon i blod etter 1–1,5 timer. Halveringstiden er ca. 12 timer.

I Norge finnes det to forskjellige typer Xanor.

  • Xanor

  • Xanor Depottabletter

Alprazolam/Xanor-tabletter blir i dag produsert av legemiddelfirmaet Pfizer

Kjøp Xanax 2 mg uten resept i Norge

Langvarig bruk kan føre til fysisk og psykisk avhengighet. Risikoen for avhengighet er større når dosen og behandlingslengden økes, når man blander med andre typer benzodiazepiner, samt økt risiko hos misbrukere eller tidligere misbrukere av legemidler og alkohol.[1]

Potensen til alprazolam er ca. 40 ganger høyere enn potensen til oksazepam (Sobril, Alopam). Det vil si at 1 mg alprazolam tilsvarer 40 mg oksazepam

bottom of page