top of page

Kjøpe Concerta 54mg i Norge

Kob Concerta-54mg i Danmark.jpg

100 stk pris 1300kr


200 stk pris 2400kr


500 stk pris 5500kr

For å bestille dette produktet, send en e-post til

pluggenapoteck@gmail.com

Kjøp Concerta 54 mg i Norge

Metylfenidat er et amfetamin-liknende stoff som brukes i legemidler for behandling av Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) hos barn og voksne. Preparater med metylfenidat markedsføres i Norge med produktnavnene Ritalin, Concerta, Delmosart, Equasym og Medikinet.

Metylfenidat står på dopinglista til Antidoping Norge, og er også oppført på den norske narkotikalisten.

Metafylenidat er dopaminergisk, og den farmakologiske virkningen ligner på kokain, da begge disse stimulanter virker ved å binde seg til, og blokkere både dopamintransportører og noradrenalintransportører.

Hvordan kjøpe Concerta i Norge uten resept

Metylfenidat er både dopamin-transporter/DAT og noradrenalin-transporter/NET. Både den dekstro- og levo-isomeren fungerte som ligand for det serotonerge 5HT(1a) og 5HT(2b)reseptor subtypene, men direkte binding til serotonin-transporterne ble ikke observert.[2]

Metafylenidat er dopaminergisk, og den farmakologiske virkningen ligner på kokain, da begge disse stimulantene binder seg til, og blokkerer både dopamintransportører og noradrenalintransportører.

Kjøp Concerta 54 mg online i Norge

Concerta fungerer ved å forbedre hvordan deler av hjernen kommuniserer med hverandre. På den måten er det som ethvert stimulerende stoff for ADHD. Concerta er kun tilgjengelig som forberedelse til utvidet utgivelse. (Utvidet frigjøring medisinering slippes sakte ut i kroppen hele dagen.)

bottom of page