Køb Sobril 25 mg i Danmark

kob sobril 25mg i Danmark.jpeg

Køb Sobril  25 mg

100 stk pris 850 kr.
200 stk pris 1450 kr

300 stk pris 2500 kr

Køb Oxazepam i Danmark

Benzodiazepiner er en gruppe kjemisk beslektede psykotrope medikamenter med potente antiepileptiske (Antieleptikum), angstdempende (Anxiolytika), muskelavslappende (Muskelrelaksantium), anestetiskerespirasjonsdempende og søvninduserende (sedative) virkninger.

De medisinske indikasjonene er først og fremst epilepsianfall, akutt angst og forbigående søvnproblemer. Langvarig bruk anbefales ikke, da benzodiazepiner er sterkt vanedannende/avhengighetsskapende. Benzodiazepiner misbrukes i stor utstrekning som rusmiddel, og mange pasienter med kroniske angstplager har blitt avhengige av benzodiazepiner og endt opp med et misbruksproblem. Derfor er de fleste leger generelt sett veldig forsiktig med å skrive ut disse typene medikamenter.

 

 

 

Hvordan køber Sobril uten resept

 

Benzodiazepiner virker i likhet med barbiturater ved binding til GABAA-reseptorer i sentralnervesystemet og bidrar til økt effekt ved interaksjon mellom GABA og GABAA-reseptor.

De såkalte Z-medikamentene zopiklon og zolpidem er nært beslektet med benzodiazepinene og virker ved binding til GABAA-reseptor, men gir ikke antiepileptisk og muskelavslappende effekt.

Bivirkningene er blant annet søvnighet, nedsatt hukommelse og svekket læring. Benzodiazepiner kan indusere hukommelsestap. Ved bruk ut over 1-2 uker utvikles toleranse for de angstdempende og søvninduserende egenskapene. Benzodiazepiner har respirasjonsdempende effekter som særlig i kombinasjon med alkohol eller opioider kan være dødelig. Dette er blant annet bakgrunnen for at bruk av benzodiazepiner i legemiddelassistert rehabilitering ikke er anbefalt uten tett oppfølging av fastlege og/eller LAR.


Hvordan køber Sobril online i Danmark

Ved tilvenning vil brukeren føle at det oppstår uro, angst, skjelving og rastløshet, i form av benzodiazepin abstinens (engelsk: benzodiazepine withdrawal syndrome), når medikamentet er i ferd med å forsvinne ut av kroppen. Dette kalles «backlash» reaksjon som er langt verre enn pasienten ville vært ubehandlet.